Образац ППП-ПО

N/A -

Крајњи рок за достављање потврде о плаћеним порезима и доприносима по одбитку на обрасцу ППП-ПО свим примаоцима прихода у претходној години. Потврде на обрасцу ППП-ПО издаје исплатилац прихода.

iCalGoogle Calendar

More information about Образац ППП-ПО