Курбански бајрам

N/A -

Први дан Курбанског бајрама - нерадни дан за припаднике исламске заједнице

Напомена: Влада Републике Србије је објавила Закључак 05 број 06-5279/2024, којим се препоручује послодавцима у Републици Србији да запосленима, припадницима исламске заједнице омогуће да не раде на други дан Курбан бајрама - 17. јуна 2024. године.

iCalGoogle Calendar

More information about Курбански бајрам