Poštovani korisnici,

Po Pravilniku od 26. decembra 2019. za sva osnovna sredstva nabavljena posle 1. januara 2019. primenjuje se novi metod amortizacije. Sada se poreska amortizacija računa pojedinačno po svakom osnovnom sredstvu. App podržava novi metod obračuna amortizacije, više detalja možete naći na ovom linku:

https://wings.rs/novi-obracun-amortizacije-os/?tip=app

U pitanju je značajnija izmena modula za evidenciju osnovnih sredstava, pa je neophodno da se instalira nova verzija programa i registruje novi modul za amortizaciju. Cena modula za postojeće korisnike je 30e.

Wings Software