Ova opcija služi za označavanje partnera koji su u evidenciji SEF .