App može raditi na svakom računaru koji ima Windows operativni sistem. Podržani su i stariji sistemi (Windows XP, Windows 7), a za nove mašine preporuka je Windows 10. Windows može biti 32-bit ili 64-bit. Za rad je dovoljna sasvim skromna mašina, ali naravno, na bržim mašinama će program raditi brže.

Da bi App ispravno i dovoljno brzo radio, neophodno je podesiti neke parametre na računaru. Podrazumeva se da su računari i mreža ispravni i da nema virusa na njima.

– Antivirusni programi. Veoma je bitno da se pravilno podese AV programi koji se koriste. Treba sprečiti skeniranje datoteka sa ekstenzijama DBF, DBT i NTX, jer App u takvim datotekama čuva podatke i one ne mogu biti zaražene. Pošto App stalno radi sa ovakvim datotekama, njihovo skeniranje jako usporava sistem. Treba proveriti i ostale dostupne opcije AV programa koje će smanjiti opterećenje.

– Sistem podesiti na „bolje performanse„. Ovo nije obavezno, ali ako uključite, sigurno će ubrzati računar:

Takođe isključiti DEP za sve programe:

 

PROGRAM RADI SPORO

Ako vam program radi sporo, ovde možete naši detaljno uputstvo kako ubrzati rad:

https://wings.rs/program-radi-sporo/

 

PODEŠAVANJE FIREWALLA

App povremeno koristi podatke sa Wings servera. Na primer, sistem za pomoć učitava HTML strane sa tekstom. Neke funkcije aktiviraju web servise na Wings serveru: učitavanje kursne liste, učitavanje podataka o partnerima itd. Da bi ovi sistemi radili, potrebno je:

  • osloboditi pristup portova http(80) i https (443)
  • dozvoliti pristup sajtovima www.wings.rsdps.wings.rswings.rs
  • Ip4 adresa Wings servera: 88.80.188.148
  • Ip6 adresa Wings servera: 2a01:7e00::f03c:91ff:fe18:3a8c

 

PODEŠAVANJE PROXY SERVERA

Ukoliko se koristi proxy, da bi se pristupalo web servisima, mora se u i:/App/Sys kreirati dprint.ini sa sledećim sadržajem:

proxyserver=192.168.1.1
proxyport=8080

Gde su zadate IP adresa i port proxy servera.

Ukoliko se koristi proxy, da bi se pristupalo web servisima, mora se u i:/App/Sys kreirati dprint.ini sa sledećim sadržajem:

proxyserver=192.168.1.1
proxyport=8080

Gde su zadate IP adresa i port proxy servera.

 

Opportunistic Locking i Read Caching

Više o ovoj temi možete pročitati ovde.

 

PODEŠAVANJE MREŽNE KARTICE

U Device Manageru, na Properties od kartice pa Advanced isključiti opciju Interupt Moderation. Neki izvori na internetu pominju da može da pomogne i isključivanje podešavanja (isto na Properties/Advanced od kartice) koja u nazivu imaju Large i Offload (ne moraju svi, samo neki od njih).

 

VISTA I SERVER 2003

Ako se koristi Windows Server 2003 R2 i Vista na radnim stanicama može se javiti izuzetno usporenje APP-a koje se rešava tako što se za Vistu napravi posebna skripta koju je potrebno uraditi samo jednom (odnosno svaki put ako se radi nova instalacija Viste).

@echo off
netsh interface tcp show global
netsh interface tcp set global autotuning=disabled
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
netsh interface tcp set global rss=disabled
Echo Restart the machine for the setting to take effect….
Pause