Kada firma ima više magacina ili jos cešće prodavnica, potrebno je pametno organizovati kontni plan i pravila za knjiženje, kako bi sve išlo lakše. Osnovna greška je da se za svaku prodavnicu otvori neki konto i onda da se taj konto veže za prodavnicu. Tako može sve da radi, ali će posao oko dodavanja novog magacina biti ubitačan. Zato treba uraditi sledeće stvari:

1) Indeksirati prodavnice. Znači, ne dodeljivati za svaku prodavnicu konto, nego samo indeks: 01, 02, 03, 04, …

2) U kontnom planu otvoriti konta za prodavnice tako da se konta raznih objekata razlikuju samo za indeks. Na primer, ako je konto MP zaliha 1340, onda će magacini biti 134001, 134002, 134003, … Znači, biće 1340<M>, gde je <M> indeks objekta.

3) U pravilima za knjiženje koristiti ove indekse. Na primer, ako treba praviti prenos VP→MP, pravilo neka izgleda ovako:

1320<M1>     -#Izl
1340<M2>     #Pro+#Prp
...

Na ovaj način će pravilo biti nezavisno od konkretne prodavnice, pa će biti isto za sve prodavnice.