Poštovani korisnici,

Danas su neki od naših korisnika imali problem sa L-PFR koji je javljao da je istekla licenca. Izvinjavamo se zbog toga.

Problem je izazvala greška kolega iz 2D Softa koji su propustili da nam jave da stare verzije L-PFR ne mogu automatski da produžavaju važenje licence. Problem se jednostavno rešava instalacijom nove verzije L-PFR, što možete i samostalno uraditi. Ovde imate detaljno uputstvo kako se to radi.

Napominjemo da možete bez problema koristiti V-PFR. Ovde imate objašnjenje kako se bira L-PFR ili V-PFR.

Za Wings,

Nenad Batoćanin