Slanje i overa IOS-a korišćenjem WingsNeta je izuzetno jednostavna i efikasna operacija. Prvo pošiljalac (dobavljač) šalje primaocu (kupac) IOS pojedinačno ili masovno.

Primalac dobija mejl sledećeg sadržaja:

Primalac klikom na prva dva linka može da dobije IOS onako kako ga je formirao pošiljalac. Posle provere tog dokumenta, primalac klikće na donji link „link za potvrdu IOS-a“ i tako dobija web formu na kojoj može da potvrdi ili ospori IOS:

Pošto se popune traženi podaci, sistem automatski generiše PDF dokument u kome je prepisan originalni IOS, ali je dodata saglasnost obe strane:

Primalac odmah dobija ovaj dokument i čuva ga kao zvaničnu potvrdu IOS-a. Isti dokument dobija i pošiljalac i takođe ga čuva kao zvaničnu potvrdu.

Ukoliko primalac koristi App, procedura je još jednostavnija: IOS se može primiti i proveriti direktno iz programa, a posle provere se potvrđeni IOS automatski upisuje u e-arhivu. Detalje možete videti na ovom linku.