Ova opcija služi za slanje opomena dužnicima preko WingsNeta. Uz poruku se automatski dodaje PDF sa opomenom koja se posebno definiše.

Partneri: biraju se partneri kojima se šalju mailovi. Mogući izbor je svi, označeni, neoznačeni i tekući.

Kartica partnera: Da li se mail šalje svima ili samo firmama koje imaju dospeo dug ili promet. Ukoliko se izabere slanje dužnicima, posebno se unosi granica duga (veći od) i tolerancija u kašnjenju dana.

WingsNet mail: ovde se zadaje mail sa koga se šalju IOS-i.

Tip obaveštenja: može se slati obaveštenje, opomena i opomena pred utuženje.

Uključi profakture: da li u opomenu treba uključiti i profakture.

Kamatna stopa: mesečna kamatna stopa za preračun.

Subject: unosi se subject poruke.

Sačuvaj u e-arhivi: IOS se čuva u e-arhivi partnera.

Pošalji kao datoteku: IOS se šalje kao posebna datoteka.

Upiši u dnevnik: da li se slanje maila upisuje u dnevnik kontakta. Ukoliko se ova opcija uključi, kasnije se može precizno videti kada je i kome slata opomena.

Slanje na mejlove je opcija koja određuje mejlove na koje se šalje dokument. Ako se izabere opcija Svi mejlovi, dokument se šalje na prvi mejl u evidenciji kontakta, a svi ostali se stavljaju u CC. Ako se izabere opcije Prvi mail dokument se šalje samo na prvi mejl u kontaktima. Postoji i opcija Funkcija koja omogućava da se mejlovi pošalju na sve kontakte koji imaju određenu oznaku u polju „funkcija“. Na primer, možete označiti osobe koje primaju IOS sa KNJ i svi će dobiti mejl sa IOS-om. Ukoliko partner nema ni jedan označeni kontakt, šalje se mejl na prvi kontakt u evidenciji.

Pregled i status poslatih opomena možete naći ovde.