Osim pobrojanih vrsta cena (referentna, nabavna, prodajna, …) za svaki artikal može se voditi i proizvoljan broj drugih cena. Ta operacija se obavlja tako što se otvori posebna tabela (cenovnik) i u nju se upišu željene cene. Kasnije se te cene mogu koristiti kod kreiranja tabela-cenovnika ili kod kreiranja profaktura i faktura.

Tab – Selektovanje/deselktovanje artikla.

F2 – Kreiranje novog cenovnika.

Ctrl-F2 – Učitavanje cena iz eksterne datoteke. Datoteka mora imati dve kolone: prva kolona je šifra artikla, a druga odgovarajuća cena. Između ova dva elementa mora postojati najmanje jedan znak razmaka. Na primer, datoteka mora imati ovakvu strukturu:

1230011 123.45
1230023 43.00

Decimalna mesta u brojevima moraju biti obeležena decimalnom tačkom. Ovakva datoteka se može napraviti na više načina, ali najjednostavniji je korišćenjem komande Alt-F2 iz cenovnika. Umesto šifre može se koristiti i alternativna šifra. Tada je neophodno u sistemskim opcijama/Artikli uključiti opciju „“BAR-KOD/CENOVNIK: TRAŽI ALTERNATIVNE ŠIFRE“.

Alt-F2 – Kreiranje datoteke sa cenama. Ova datoteka se kreira na osnovu podataka o cenama u izabranom cenovniku. Artikli koji nemaju šifru se neće kopirati.

F3 – Brisanje cenovnika.

Shift-F3 – Brisanje svih oznaka u cenovniku.

F4 – Izmena naziva cenovnika.

Alt-F4 – Izmena kolone po zadatom izrazu. U izrazu se koriste sledeće promenljive:

NC – nabavna cena
PC – prodajna cena
R – referentna cena
RN – referentna nabavna cena
RP – referentna prodajna cena
X – prethodna cena u izabranom cenovniku
tarp – carinska tarifa

Na primer, ako želite da tekuću kolonu dobijete kao referentnu cenu uvećanu za 30 procenata, treba zadati izraz r*1.3 (obavezno je pisati tačku, a ne zarez). Moguće je koristiti i ostale matematičke operacije. Na primer:

r*1.3+2
(r+750)/2
x*11

Mogu se koristiti i funkcije:

R25(x) – zaokružuje vrednost na 25 dinara.

Opcija MENJAJU SE služi za precizniji izbor artikala koji se menjaju: svi, označeni, neoznačeni ili samo tekući artikal. Može se izabrati i opcija SVI, OSIM NULA koja radi isto kao i SVI ARTIKLI, ali ne upisuje nula cene. Opcija PORESKA TARIFA određuje da se cena menja za sve artikle koji imaju poresku tarifu kao tekući artikal.

F5 – Kartica artikla sa ulazima i izlazima

Ctrl-F5 – Razne kartice artikla.

F6 – Aktivacija cena

Ctrl-F6Učitavanje podataka o artiklima i cena iz XLS datoteke.

F7 – Selekcija artikala.

Ctrl-F7 – Izmena selekcije artikala.

Shift-F7 – Traženje artikla po proizvoljnom podatku.

Alt-F7 – Definisanje i pregled funkcijskih tastera.

Alt-A – Pregled i izmena atributa tekućeg artikla.

Alt-F – Podešavanje broja zamrznutih kolona u pregledu.

Alt-I – Izmena ili traženje artikla.

Alt-T – Sortiranje tabele artikala po šifri ili po nazivu artikla.

Alt-P – Napomena po artiklu.

Ctrl-P – Štampanje napomene po artiklu.

Alt-R – Stavljanje/skidanje oznake „Read Only“ na cenovnik. Ovo je opcija zgodna za zaštitu nekog važnog cenovnika. Ukoliko je cenovnik „read only“, ne može se izbrisati naredbom F3.

F9 – Pregled ulaza izabranog artikla.

F10 – Izbor magacina.

Alt-F10 – Pregled količina i rezervacija po svim magacinima.

Osim posebno definisanih cenovnika, tabela cenovnika može sadržati količinu, nabavnu i prodajnu cenu u izabranom magacinu. Ovi elementi, kao i referentna cena se mogu uključiti u sistemskim opcijama.

Tab – Stavljanje/skidanje oznake sa artikla.

Ctrl-Tab – Brisanje svih oznaka.

Ctrl-Levo, Ctrl-Desno – Pomeranje kolone levo ili desno

Alt-Levo , Alt-Desno – Podešavanje širine kolone.

Ctrl-Dole – resetovanje prikaza (neophodno je da se izađe iz tabele).