Pregled i izmena stavki u kartici osnovnog sredstva. Kartica sadrži kolone datum, opis promene, ulaz, izlaz i stanje, zatim osnovica, procenat otpisa, prethodni otpis i vrednost za svako osnovno sredstvo. Dovoljno je prilikom nabavke uneti početno stanje za svako osnovno sredstvo, kasnije popunjavanje kartice ide automatski. Ukoliko stavka kartice ima oznaku „>“, radi se o stavki koja „preseca“ stanje: to je obično popis. Ostale stavke utiču na vrednost osnovne vrednosti i otpisa osnovnog sredstva. Oznaka „p“ ispred datuma označava izmenu vrednosti OS koju NE treba uzimati u obzir kod poreske amortizacije.

Kako se radi amortizacija možete naći na ovom linku. Od 1. januara 2019. se koristi nova poreska amortizacija.

P – Izmena oznake za poresku amortizaciju.

F2 – Dodavanje stavke u karticu osnovnog sredstva.

Shift-F2 – Izmena vrednosti osnovnog sredstva. Opcija je slična F2, ali se koristi kod promene vrednosti osnovnog sredstva. Na primer, kod renoviranja zgrade, nadgradnje računara i sl. Ukoliko osnovno sredstvo ima više stavki, korišćenjem ove opcije se može smanjivati ili uvećavati količina sredstva. Opcija „BEZ POR.AMORTIZACIJE“ označava da tu stavku ne treba uzeti u obzir kod poreske amortizacije (na primer, procena vrednosti OS).

F3 – Brisanje stavke iz kartice osnovnog sredstva. Stavke koje su automatski generisane (na primer, iz popisa) se ne mogu brisati. Može se brisati samo poslednja stavka na kartici OS.

F4 – Izmena stavke kartice. Moguća je izmena samo poslednje stavke sa kartice OS.

F5 – Štampanje kartice osnovnog sredstva.

Sh-F5 – Štampanje kartice za poresku amortizaciju. Više detalja možete naći ovde.

F6 – Računanje vrednosti OS za otuđenja (nabavna vrednost umanjena za poresku amortizaciju). Ovde se mogu korigovati vrednosti osnovice, početka amortizacije i sl. Više detalja možete naći ovde